Hotel
Het hotel is gevestigd in een gerenoveerd, landhuisachtig gebouw dat ongeveer een halve eeuw oud is. Het monumentale pand werd destijds neergezet door een Franse kok die in zijn schaarse vrije tijd naar truffels zocht en vaak vond op het terrein waar nu het hotel staat. De truffel, ook wel de zwarte diamant genoemd, kan veel geld opleveren. Voor een kilo truffels wordt vandaag de dag al gauw ruim duizend euro neergeteld... Met het zo verdiende geld bouwde de Franse kok destijds zijn hotel dat hij "La Toque Blanche" (de koksmuts) wilde noemen. Maar toen bij de aanleg van de terrassen een grote hoeveelheid truffels werd gevonden, werden de bouwplannen aangepast. Het hotel werd groter, mooier en, omdat het grotendeels bekostigd werd uit de opbrengsten van de truffels, werd de naam aangepast. Vanaf die dag heette het "La Truffière".
Toen wij in 1997 het hotel aankochten besloten we die naam te handhaven. Na een grondige renovatie is La Truffière uiteindelijk geworden wat de eigenaren voor ogen hadden: een gezellig, comfortabel en informeel hotel-restaurant waar iedereen welkom is die er eens lekker uit wil zijn.